ПРОЕКТИ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Сдружение "Етническа хармония" успешно разработва проекти за установяване ан дух на хармония, толерантност и взаимопомощ между деца и младежи, представители на различни етнически групи.

Традиционни са Коледните и Великденски общоградски концерти на сдружението, в които вземат участие над 120 деца и младежи от различни етнически групи.

Разработва успешни практики за социално включване, спортни инициативи, културни проекти, образователни програми, семинари, конференции, обучения и др.

Екипът на "Етническа хармония" през годините от своето създаване имат многобройни регионални и меьдународни проекти за утвърждаване на търпимост, емпатия и сътрудничество между деца и младежи от различни етнически групи. Сдружението се отличава с оригиналния си подход, мотивация, нестандартни и съвременни методи на работа, висок професионализъм и качество на проектите, които разработва.

Екипът на "Етническа хармония" владее отлично английски, френски, немски, руски, румънски езици и разработва нови партнъорства с международни организации.

"Етническа хармония" е член на големи национални и международни мрежи от организации, ангажирани с младежки дейности, гражданско образование и работа с деца.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info