Мисия на неправителствената организация

Сдружение "Етническа хармония" разработва програми за утвърждаване на дух на хармония, толерантност и взаимопомощ между деца и младежи от различни етнически групи чрез култура, образование и спорт. Сдружението разработва проекти за социално включване, гражданско общество, демокрация, човешки права. Разработва обучения, семианри, конференции, дебати. Прилага методите на формалното и неформалното образование на деца, младежи и възрастни.

Цели на организацията

Сдружението цели да разработва програми и проекти за хармонично общуване на младежи от различни етнически групи.  
Мото: Ние овластяваме младежите!

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info