РЕГИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЪОРСТВА

ПАРТНЪОРСТВА

СДРУЖЕНИЕ "ЕТНИЧЕСКА ХАРМОНИЯ" ИМА УСПЕШНИ ПАРТНЪОРСТВА С МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ РУМЪНИЯ, МАКЕДОНИЯ, АНГЛИЯ, ДАНИЯ, ФРАНЦИЯ, БЕЛГИЯ, ГЕРМАНИЯ, КАНАДА, СЛОВЕНИЯ, СЛОВАКИЯ, АРМЕНИЯ, ГРУЗИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЛША, РУСИЯ, МОЛДОВА, УКРАИНА, СЪРБИЯ, ТУРЦИЯ И ДР.

ЕКИПЪТ НА СДРУЖЕНИЕТО ВЛАДЕЕ ОТЛИЧНО АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, РУСКИ, РУМЪНСКИ И ОСЪЩЕСТВЯВА НОВИ ПАРТНЪОРСТВА С МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ЕВРОПА.

 

"ЕТНИЧЕСКА ХАРМОНИЯ" УСПЕШНО СИ ПАРТНИРА С ВСИЧКИ МЕСТНИ КУЛТУРНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ, ОБЩИНАТА, ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ, ОБЩНОСТИ, РЕГИОНАЛНИ ПЕЧАТНИ И ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ И ДРУГИТЕ НПО. ПРЕДСЕДАТЕЛКАТА НА УС РУМЯНА КУЦАРОВА, СЪЩО ТАКА, Е ЧЛЕН НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ. ОРГАНИЗАЦИЯТА Е ЧАСТ ОТ ЗНАЧИМИ НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ МРЕЖИ, КОИТО РАБОТЯТ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО, СПОРТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖТА.

"ЕТНИЧЕСКА ХАРМОНИЯ" РАЗРАБОТВА ПРОГРАМИ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДУХ НА ХАРМОНИЯ И ВЗАИМОПОМОЩ МЕЖДУ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ ОТ РАЗЛИЧНИ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ ЧРЕЗ КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ.

В СЛУЧАЙ,ЧЕ ИСКАТЕ ДА РАЗРАБОТИМ СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ, МОЛЯ, НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА: ethnicharmony@abv.bg

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info